Het Project

Het Probleem

Het probleem dat tijdens dit project wordt opgelost doet zich voor wanneer gezinnen met jonge kinderen uit eten gaan. Ouders vinden het fijn als ze op zo'n avond kunnen ontspannen, maar zijn vaak druk bezig met hun kinderen. Voor dit probleem zijn dan ook de speciale speelhoeken voor kinderen in het leven geroepen. Uit observaties in restaurants en interviews en surveys met restauranthouders bleek dat deze speelhoeken vaak gericht zijn op kinderen tot en met 5 jaar. Er liggen vaak veel puzzels, kleurplaten en speelgoed. Kinderen van 6 tot en met 9 jaar willen ook nog spelen, maar weten niet goed wat ze aan moeten met dit soort speelgoed. Zij zoeken uitdaging tijdens het spelen. Om deze reden is er gekozen om in dit project te focussen op deze leeftijdscategorie. De Design Challenge luidt dan ook:

Hoe kan een interactieve installatie in een horecagelegenheid zorgen voor een plezierige ervaring voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar oud, waarbij de gebruiker wordt aangezet om te bewegen en zelfstandig iets kan leren over koken?

De Design Challenge is aan het begin van het project opgesteld. Door onderzoek naar de situatie en de stakeholders zijn er inzichten verkregen die voor aanpassingen hebben gezorgd hierin.

Aanzetten tot bewegen

Bewegen is een brede term, daarom vereist dit deel van de Design Challenge extra toelichting. Dat kinderen hun energie kwijt moeten kunnen kwam een aantal keer naar voren in het onderzoek. Zowel de ouders als de horecagelegenheden (hier en hier) zien dit graag. Wel spreken de horecagelegenheden zichzelf tegen, door te zeggen dat kinderen tijdens het spelen voor veel onrust zorgen in het restaurant en 'het geen dierentuin mag worden'. Het ene restaurant heeft ook een meer afgeschermde speelruimte dan de andere. Daarom is het voor het ontwerp belangrijk dat er een balans wordt gezocht in bewegelijk spelen en rust in het restaurant.

Aantal gebruikers

Tijdens het opstellen van de eerste Design Challenge was er nog niet overwogen hoeveel kinderen het product tegelijkertijd moest kunnen ondersteunen. Het aantal kinderen in de speelhoek verschilt per restaurant. Bij grote restaurants vanaf 250 zitplaatsen zullen op het drukste moment van de avond rond de zes kinderen zich in de speelhoek bevinden. Hiervan valt ongeveer de helft niet binnen de leeftijd van de doelgroep. Ook zijn er kinderen die de hele avond aan tafel moeten blijven zitten. In het project wordt er gefocust op ‘All You Can Eat’-restaurants. Deze hebben ongeveer 135 zitplaatsen en het product zal dus 2 à 4 kinderen tegelijkertijd moeten ondersteunen. In onderstaande tabel lees je het geschatte aantal kinderen binnen de doelgroep die op het drukste moment van de avond in de speelhoek zullen zijn per capaciteit van het restaurant. Deze cijfers komen voort uit eigen observaties in 'All You Can Eat'-restaurants.

Zitplaatsen restaurant

Doelgroep in speelhoek op drukste moment

< 125

1 - 2 kinderen (6 t/m 9 jaar)

125 - 250

2 - 4 kinderen (6 t/m 9 jaar)

250 >

4 - 6 kinderen (6 t/m 9 jaar)

De Stakeholders

Door antwoord te geven op de volgende deelvragen zijn er drie persona's opgesteld:

Het kind
De ouder
Het restaurant
Het kind

De ouder

Het restaurant

Notice Branded Media

Notice Branded Media is de opdrachtgever van dit project. Zij bieden bedrijven diverse digitale 'instore' oplossingen, zoals narrowcasting systemen en interactieve installaties. Het doel van deze producten is het bevorderen van de ervaring van klanten in onder andere winkels, horecagelegenheden en wachtkamers. Notice heeft dit project heel veel vrijheid gegeven. De enige richting die is meegegeven aan het project is dat er een nieuw product voor kinderen ontwikkeld moest worden. Er is zelfstandig naar een probleem gezocht en hier vanuit is ook de Design Challenge zelf opgesteld. Deze zijn vervolgens goedgekeurd door Notice. De eisen die Notice vooraf aan het product stelde waren:

  • Het product moet innovatief zijn

  • Het product moet goed verkoopbaar zijn aan klanten van Notice