Conceptkeuze

Toen het vooronderzoek was afgerond konden er concepten opgesteld worden die hierbij aansloten. In dit hoofdstuk worden de drie uitgewerkte concepten toegelicht en zal vervolgens de keuze voor het uiteindelijke concept beargumenteerd worden. Voor het proces van de ideeontwikkeling klik hier.

Interactieve keuken

In een vroege versie van de interactieve speelkeuken werd een digitale keuken via een touchscreen ‘bestuurd’ met de fysieke elementen van een speelkeuken. Door speelgoed eten te scannen op bepaalde punten kon er een handeling op het scherm gestart worden om uit te voeren.

Schets van dit concept.
Impressie van de game

Het probleem van dit concept was dat het ingewikkeld werd voor kinderen. Volgens mijn afstudeerbegeleider en ontwerpers binnen Notice zou de link tussen alle verschillende elementen moeilijk te leggen zijn voor kinderen. Ook is het, volgens Notice, duur om te ontwikkelen met alle benodigde chiplezers en touchscreens. Om deze problemen op te lossen is er gekozen om de digitale keuken te vervangen met een Augmented Reality keuken. Een beeldscherm geeft via een camera een spiegelbeeld van de fysieke keuken met een AR laag er overheen. Als er een afbeelding van eten wordt getoond aan de camera verschijnt er een 3D-model van dit eten op het scherm. Hierdoor hoeft de link tussen het scherm en fysieke elementen niet meer worden gelegd. Dit wordt voor het kind gedaan. Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van dit concept.

Conceptschets AR keuken

Visvijver

In het tweede concept kunnen kinderen vissen vangen in een digitale visvijver. De vijver wordt op de vloer geprojecteerd met zwemmende vissen erin. Kinderen kunnen met een hengel proberen de vissen te vangen. Vissen beginnen te spartelen als de dobber in de buurt komt. Als de vis lang genoeg wordt gevolgd, kan deze ‘binnengehaald’ worden. Vervolgens verschijnt er informatie over deze vis op een scherm naast de vijver waar ook een link gelegd kan worden met gerechten die in het restaurant te eten zijn. Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van dit concept.

Conceptschets visvijver
Impressie van de visvijver

Kinect Game

In het laatste concept moeten uit de lucht vallende objecten tegengehouden worden door middel van zwaarden, tennisrackets en panelen. De kinderen staan voor een scherm met een kinect en moeten er samen voor zorgen dat de levels gehaald worden. Elk level heeft een ander thema. Bij het thema ‘gezond eten’ moet het ongezonde eten tegengehouden worden en bij het thema ‘oceaanvervuiling’ mag er geen plastic doorgelaten worden. Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van dit concept.

Conceptschets Kinect game
Gezond eten level
Oceaan level

De keuze

Bij het maken van een keuze viel de 'kinect game' al snel af. Doordat er in de game maar één simpele handeling zit is het geschikt voor kort vermaak en is het ook niet heel uitdagend. Doordat deze handeling ook nog een slaande beweging is en in een niet al te grote ruimte zal plaatsvinden zal dit waarschijnlijk tot ongelukkige situaties leiden. Vervolgens moest er dus een keuze gemaakt worden tussen de speelkeuken en de visvijver.

Visvijver

De visvijver is een sterk concept, omdat er veel spelers tegelijk kunnen deelnemen en de drempel tot deelname laag ligt. Ook zet het de gebruiker aan tot bewegen en zijn er geen speciale 'skills' vereist om het spel te spelen. Dit maakt het concept aantrekkelijk voor kinderen jonger dan 6. Het concept zal dan ook geschikt zijn voor grote restaurants die zich specifiek focussen op kinderen. Dit zijn niet per se de restaurants waarop gefocust wordt binnen dit project. De speelhoeken van de restaurants binnen dit project zijn gemiddeld klein en er hoeven waarschijnlijk niet meer dan twee kinderen tegelijkertijd bediend te worden. De visvijver zal de gehele speelhoek in beslag nemen, waardoor restaurants speelgoed dat zij al bezitten weg moeten doen.

Het concept van een interactieve projectie is ook geen innovatief idee. Er zijn talloze voorbeelden van, McDonald's heeft bijvoorbeeld interactieve projecties op tafels. In deze producten zijn ook nog eens veel verschillende games te spelen. Het zal voor Notice erg lastig zijn om hiermee te concurreren.

Speelkeuken

De speelkeuken heeft maar een beperkt aantal spelers vergeleken met de visvijver en ook de drempel tot deelname ligt hoger. Maar het probleem voor de kinderen van 6 tot en met 9 jaar is dat ze fysiek en cognitief uitgedaagd moeten worden en dat is precies wat dit concept wel biedt. Het geeft de mogelijkheid om vrij en doel georiënteerd te spelen en de kinderen zijn er voor langere tijd zoet mee. Ook kan dit concept gezien worden als toevoeging aan een speelhoek in plaats van een vervanging voor al het andere speelgoed.

In de volgende tabel worden de twee concepten per onderwerp met elkaar vergeleken:

Speelkeuken

Visvijver

Max. 3 spelers

Max. 7 spelers

Neemt niet hele ruimte in

Neemt vrijwel hele ruimte in

Uitdagend

Weinig uitdaging

Redelijke educatieve waarde

Weinig educatieve waarde

Hoge drempel tot deelname

Lage drempel tot deelname

Origineel concept

Geen origineel concept

Doel georiënteerd

Niet doel georiënteerd

Vrij (explorerend) spel

Vrij (explorerend) spel

Lange speelduur

Korte speelduur

Weinig fysieke inspanning vereist

Redelijke fysieke inspanning vereist

Eveneens is een test gedaan met iemand uit de doelgroep, waarbij de drie concepten werden nagebootst. Ook hier kwam het speelkeukentje in combinatie met AR het beste uit de test. Dit concept past beter bij de context en de doelgroep van dit project en is daarom verder uitgewerkt.