Conclusies

Om te valideren of het gemaakte ontwerp een goed antwoord is op de Design Challenge pakken we deze er nog even bij:

Hoe kan een interactieve installatie in een horecagelegenheid zorgen voor een plezierige ervaring voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar oud, waarbij de gebruiker wordt aangezet om te bewegen en zelfstandig iets kan leren over koken?

Door een tweede gebruikerstest ronde kan er geconcludeerd worden dat met een paar aanpassingen aan de techniek en UX het product zelfstandig gebruikt kan worden door de doelgroep en zij daar veel plezier aan beleven. De gebruiker wordt door onder andere de mini-games aangezet om te bewegen en door het volgen van recepten leren zij zelfstandig iets over koken. Bij de tweede gebruikerstest is ook gekeken of gebruikers kunnen samenwerken in de game en ook dit verliep succesvol.

Het product is voorgelegd aan de stakeholder restauranthouders en er kan geconcludeerd worden dat, als de kosten beperkt blijven, zij positief staan tegenover het product. Ook de eis van Notice om een innovatief product te ontwikkelen is ingewilligd. AR en de input uit fysieke elementen is een combinatie die je nog niet veel ziet en is een unique selling point voor dit product.

Aanbevelingen

Niet elk onderdeel van het product is geheel klaar om ontwikkeld te worden, daarom hier een aantal aanbevelingen voor eventuele toekomstplannen:

  • Het ontwikkelen van meerdere versies van het product, zodat een restauranthouder kan kiezen voor een product dat bij het budget en grootte van zijn/haar restaurant past.

  • De functionaliteiten van de wasbak en de mini-games zullen technisch ontwikkeld moeten worden.

  • Er zal nog een extra hint ontworpen moeten worden die zichtbaar wordt in de kookstand als er voor 10 seconden geen schijf is gescand. Om zo de gebruiker te herinneren dat de schijf eerst groot in beeld moet komen.

  • Er moet onderzoek gedaan worden naar een betere camera. Een suggestie hiervoor is de GoPro Hero.

  • Het ontwerp van het speelkeukentje zal verder uitgewerkt moeten worden door een product designer en o.a. hufterproef gemaakt moeten worden.

  • Voor een nog verdere toekomst zal gekeken kunnen worden naar de mogelijkheid van hand-tracking en hoe dit een rol kan spelen binnen dit spel.