Inleiding

Auteur

Dylan van Sprang

Studentennummer

500690417

Afstudeerbegeleider

Marije ter Beke

Opdrachtgever

Notice Branded Media

Datum

2018

Versie

1.0

Dit document bespreekt de belangrijkste ontwerpkeuzes die zijn gemaakt tijdens mijn afstudeerproject over het vermaken van kinderen in restaurants. Er zal worden gekeken of het ontwerp dat is gemaakt een correct antwoord is op de Design Challenge die vooraf is opgesteld.

In dit document zal eerst het project in zijn geheel toegelicht worden. Vervolgens zal de keuze voor het concept belicht worden en wordt er uitgebreid gekeken naar het uiteindelijke ontwerp en keuzes die hierbij gemaakt zijn. Afsluitend zullen er conclusies en aanbevelingen worden opgesteld.

De aansluitende productbiografie vind je hier.